Betingelser

Praktiske informationer og

forretningsbetingelser

Når du kontakter os, anbefaler vi, at du har læst vores forretningsbetingelser godt igennem. På den måde sikrer vi, at du får den nødvendige information inden vi indgår en aftale. Vi forbeholder os retten til uden forudgåendevarsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.


Udvendig vinduespolering

Aftaler tilbydes med faste intervaller og engangsaftaler.

Vinduerne skal være nemt tilgængelige, hvilket vil sige at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om vinduet.
Buske og træer må ikke dække for vinduerne eller adgang hertil.

Ved stigearbejde er de samme betingelser gældende.

Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor sprunget over.

I tilfælde af is, sne og eventuelle glatte træterrasser og tage, hvor vinduespudseren skønner, at det ikke er forsvarligt af hensyn til egen sikkerhed, forbeholder vi os retten til at springe disse vinduer over.

Vi krediterer ikke i prisen med mindre de ”usikre” vinduer udgør mere end 25 % af de samlede antal vinduer.

 

Afrensning af vinduer

Vi tilbyder afrensning af dine vinduer, dog ikke vinduer hvor der siddermørtelrester eller lign.
Hertil skal laves et special tilbud.

Vi fralægger os ethvert ansvar overfor ridsede ruder.
Ridser kan forekomme over tid på grund af vind og vejr og ikke på grund af vores behandling af vinduerne. Ridser erstattes derfor ikke.


Vask med rentvandsanlæg

Ved vask med rentvandsanlæg tager vi følgende forbehold.

I opstartsfasen (1-2 gange) kan man se små aflejringer på vinduerne. Det skyldes en film af
skidt, snavs og gamle sæberester, der sidder på vinduer og vinduesrammer.

Vi gør naturligvis vores bedste for at undgå aflejringer ved bl. a. at være meget omhyggelig med afskyldning de første par gange.


Indvendig vinduespudsning

Vi tilbyder naturligvis også indvendig vinduespudsning. Dette kan bestilles fra
gang til gang. Ved indvendig vinduespudsning er dit
ansvar at sørge for, at vindueskarme og andet er ryddet inden vinduespudseren starter.
Er dette ikke gjort, kan det blive betragtet som et blokeret vindue og derfor ikke
pudset.

 

Prisregulering kan ske ved

• Ændring af antal vinduer.

• Ændring af stigearbejde.

• Ændring af interval.

• Indeksregulering (foretages én gang om året).


Vinduespudsning uden for rute/ekstra vinduespolering

Ønsker du polering på en bestemt dato eller et specifikt tidspunkt, som er ud
over vinduespudserens tid, kan vi opkræve dig et kørsels gebyr, dette oplyses vedbestilling af det ekstra arbejde.

Kontakt for åbning af aflåste steder

Vi tilbyder, at vinduespudseren kontakter dig dagen før vi kommer, så du kan åbne.
Vi aftaler sjældent faste tidspunkter på dagen ved udvendig vinduespudsning, og anbefaler derfor at vi har en nøgle/chip/kode.
Kan vi ikke få fat i dig, eller adgangen er spæret når vi står på adressen, vil vinduespudsningen blive sprunget over, indtil næste gang vi kører i området.
Har vi en aftale og der er låst vil der blive opkrævet et beløb for kørsel, da vores del aftalen er overholdt.


Reklamation

Som en del af vores tilfredshedsgaranti, beder vi dig om hurtigst muligt at kontakte os, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger.
Dog senest 2 dage efter poleringsdato.
Herefter sørger vi hurtigst muligt for at udbedre fejlen til din tilfredsstillelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar om ridser i ruderne el karme/lister, som påståes skulle være forsaget af os, da det ikke kan konstateres, om der har været ridser i ruderne før vi har påbegyndt arbejdet.

 

Hvad kan du forvente bliver vasket væk ved normal vinduespudsning?

Skidt, der er tilføjet vinduerne på naturlig vis.

• Trafikfilm og pollen.

• Efterladenskaber fra dyr.

Hvad bliver bl.a. ikke vasket væk ved normal polering?

• Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer).

• Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da det efterlader

kalkrester).

• Cement, mørtel, maling, lak og olie og lignende.

• Ekskrementer fra bier specielt hvis du bor tæt ved skov eller hvor naboer

har bier.


Ændring til vinduespolering

Vil du ændre din polering, skal du meddele det til os senest syv dage før næste vinduespolering. Og vi kører i området ca. hver 4. uge.

 

Samarbejdspartnere

Opgaver og tilbud udarbejdes af Tekdam og i samarbejde med godkendte underleverandører.
Når du laver en aftale med Tekdam, er du indforstået med at dine oplysninger som Navn, adresse og telefonnr. vil blive oplyst på vores ruteplan.
Ruteplan udleveres til underleverandører, som herefter sørger for at levere vinduespudsning i høj kvalitet.

Alt kontakt foregår altid gennem Tekdam, med mindre andet er aftalt.

 

Arbejdstider

Vi pudser vinduer så længe vejret tillader det.
Du kan altid kontakte ved at sende en mail til info@tekdam.dk.

Vi pudser vinduer fra Mandag – Søndag 08.00 – 20.00 så længe vejret tillader det.


Vejret

Vi udfører vinduespolering i alt slags vejr; Sol, Sne, og regn.

Vores vinduespudser vurdere om vejret er en hindring for vinduespudsning.
Dette kan ske ved Hedebølger, stormvejr, frost el. lign.


Opsigelse af abonnementet

Opsigelsen skal ske skriftligt pr. e-mail til: info@tekdam.dk.


Betalingsbetingelser

Betaling skal ske senest 8 dage efter faktura er modtaget via E-mail.
Der opkræves et rykkergebyr ved overskridelse af betalingsfristen.