Betingelser

Praktiske informationer og forretningsbetingelser

Inden vi kan oprette dig som kunde, anbefaler vi, at du læser vores forretningsbetingelser

godt igennem. På den måde sikrer vi, at du får den nødvendige

information, tilbud og vilkår. Vi forbeholder os retten til uden forudgående

varsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.

Udvendig vinduespolering

Vinduerne skal være nemt tilgængelige, hvilket vil sige at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om vinduet. Buske og træer må ikke dække for vinduerne eller adgang hertil.

Ved stigearbejde er de samme betingelser gældende.
Vinduer el. glasværn på altaner kræver adgang via lejemålet.

Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor sprunget over. I tilfælde af is, sne og eventuelle glatte træterrasser og tage, hvor vinduespudseren skønner, at det ikke er forsvarligt af hensyn til egen sikkerhed, forbeholder vi os retten til at springe disse vinduer over.

Aftørring af karme og lister ved udvendig vinduespudsning, er ikke inkluderet, med mindre det fremgår af tilbuddet.

Afrensning

Vi tilbyder afrensning af dine vinduer, dog ikke vinduer hvor der sidder mørtelrester eller lign.
Hertil skal laves et special tilbud.

Vi fralægger os ethvert ansvar overfor ridsede vinduer.
Ridser kan forekomme over tid på grund af vind og vejr og ikke på grund af vores behandling af vinduerne. Ridser erstattes derfor ikke.

Vask med rentvandsanlæg

Ved vask med rentvandsanlæg tager vi følgende forbehold. I opstartsfasen
(1-2 gange) kan man se små aflejringer på vinduerne. Det skyldes en film af skidt, snavs og gamle sæberester, der sidder på vinduer og vinduesrammer.

Vi gør naturligvis vores bedste for at undgå aflejringer ved bl. a. at være meget omhyggelig med afskylning de første gange.

Indvendig vinduespolering

Vi tilbyder naturligvis også indvendig vinduespolering. Dette kan bestilles fra gang til gang eller i form af fast aftale.
Ved indvendig vinduespolering er dit ansvar at sørge for, at vindueskarme og andet er ryddet inden vi går igang.
Er dette ikke gjort, bliver det betragtet som et blokeret vindue og derfor ikke pudset.

Prisregulering kan ske ved

• Ændring af antal vinduer.

• Ændring af stigearbejde.

• Ændring af interval.

• Indeksregulering (foretages én gang om året).

Vinduespolering uden for rute/ekstra vinduespolering

Ønsker du polering på en bestemt dato eller et specifikt tidspunkt, som er ud over vinduespudserens tid, kan vi opkræve dig et kørsels gebyr, dette oplyses vedbestilling af det ekstra arbejde.

 

Reklamation

Som en del af vores tilfredshedsgaranti beder vi dig om hurtigst muligt at kontakte os, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger.
Dog senest 3 dage efter udført vindespudsning.

Herefter sørger vi hurtigst muligt for at udbedre fejlen til din tilfredsstillelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar om ridser i ruderne el karme/lister, som påståes skulle være forsaget af os, da det ikke kan konstateres, om der har været ridser i ruderne før vi har påbegyndt arbejdet.

Hvad kan du forvente bliver vasket væk ved poleringen?

• Skidt, der er tilføjet vinduerne på naturlig vis.

• Trafikfilm og pollen.

• Efterladenskaber fra dyr.

Hvad bliver bl.a. ikke vasket væk ved normal polering?

• Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer).

• Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da det efterlader kalkrester).

• Cement, mørtel, maling, lak og olie og lignende.

• Ekskrementer fra bier specielt hvis du bor tæt ved skov eller hvor naboer har bier.

Ændring til vinduespolering

Vil du ændre din polering, skal du meddele det til os senest syv dage før næste vinduespolering. 

Arbejdstider

Vi kører alle hverdage i tidsrummet 8.30-18.00. Lørdage fra 10-16.

Vejret

Vi udfører vinduespolering i alt slags vejr; Sne, regn og frost er ingen hindring.

Opsigelse af abonnementet

Opsigelsen skal ske skriftligt pr. e-mail.
Sendes til: info@tekdam.dk.

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske senest 8 dage efter hvert besøg.
Der opkræves et rykkergebyr på DKK 50,- ved overskridelse af betalingsfristen.

PBS tilmelding

Betaling via PBS efter PBS’ regler og betingelser. Det kan give meget lang kredit
på betalingen af faktura og kan resultere i måneder, hvor der bliver opkrævet
dobbelt.